تبلیغات
اشعار و دست نوشته های وحید شاهرخیان - به چه می اندیشی؟!

اشعار و دست نوشته های وحید شاهرخیان

به چه می اندیشی؟!

به چه می اندیشم؟!
به یه پک سیگار بی جان!
که تمام هستی اش هست!
تن و روح و جانِ جانان
به چه می اندیشم؟!
به یه کوچه هیاهو!
یا صدای مرگ باران!
وقت نالیدن آهو!
یا به خواب و چای در زمستان!
زیر کرسی ای که با برف!
لحظه هاست بسته پیمان!
به چه می اندیشم؟!
به خم و خاموشی و غم!
وقت باریدن غصه!
یا به مرگ یک قناری!
کنج زندان!ته قصه
به چه می اندیشم؟!
به گریستن پشت خنده
یا به قلب تکه تکه!که فرویش رفته دنده
به چه می اندیشم؟!
به سراسر مرگ بوسه
به اتاقی سرد و خالی!
 یا جهانی پر ز کوسه
به چه می اندیشم؟!
به همان نرگسی که زیر دسته های دندان
له شدند افسانه هایش
وقت پوسیدن ایمان
به چه می اندیشی تو؟!
رنگ و رقص و خواب و مهمان!!!!

+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1391 ساعت 06:39 ق.ظ توسط وحید شاهرخیان نظرات |