تبلیغات
اشعار و دست نوشته های وحید شاهرخیان - مطالب فروردین 1396

اشعار و دست نوشته های وحید شاهرخیان

بغض

اشکم را پاک می کنم و بغضم را  
آه بغضم را 
و باز هم بغضم را فرو میدهم 
و قلبم 
آه قلبم 
آری قلب شکسته ام را 
پینه میزنم
و به نقاشی آب رنگی می اندیشم
که در کودکی کشیدم
و گونه های سرخ دریا را باز هم بخش می کنم
 به یاد دبستانی کهانتظار بعد از ظهر سردش را می کشیدم
و اشکم را روی جوهر خطاطی ام می ریزم
و یادش بخیر کودکی ام ...
و باز بخش میکنم زندگی را 
سه بخش بود آیا?
کودکی و جوانی و پیری?
یا دو بخش?
کودکی و پیری 
گمان میکنم

+ نوشته شده در یکشنبه 6 فروردین 1396 ساعت 08:30 ب.ظ توسط وحید شاهرخیان نظرات |